Xypex Crystalline Teknolojisi, deniz ortamlarında; deniz suyunun, kloridlerin ve diğer saldırgan unsurların zararlı etkilerine sürekli maruz kalan beton yapıları korur. Betonun bozulması ve bunun sonucu olarak meydana gelen demir donatı korozyonunun önlenmesi, Xypex'i rıhtımlar, köprü iskeleler, limanlar, mendirekler, fore kazık gibi çeșitli deniz yapıları için eșsiz bir bileșen haline getirmiștir.

Paylaş